Беларус

Съвременен танцов театър на Надежда Кашкан
Съвременен танцов театър на Надежда Кашкан e създаден през 2018г., под ръководството на идейния вдъхновител, талантливия хореограф и режисьор Надежда Кашкан. Театърът обединява танцьори, които търсят себе-реализация чрез дълбочината на движението. Основната идея на театъра е себе-изразяването чрез танцовото изкуство.
Дейността на СТТ включва не само фестивални участия, но и създаване на представления, експериментални битки, състезания, стажове, майсторски класове, творчески работилници и лаборатории.
В нашата общност всеки творец може да намери не само място за себе-реализация, но и да срещне други творци с подобни интереси
bg_BGBulgarian